Terkini | New

Samaiden Pindah ke Pasaran Utama

 

Samaiden Pindah ke Pasaran Utama

Pakar RE akan memanfaatkan rekod prestasi projek EPCC untuk mengembangkan kehadirannya pasaran.

Samaiden Group Berhad ("Samaiden"), pakar tenaga boleh diperbaharui (“RE”) yang terlibat terutamanya dalam kejuruteraan, perolehan, pembinaan dan pentauliahan (“EPCC”) sistem fotovoltaik solar (“PV”) dan loji janakuasa dengan sukacitanya mengumumkan pemindahan keseluruhan modal saham terbitannya dan waran tertunggak daripada Pasaran ACE ke Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) pagi ini.


Penyenaraian dan sebut harga bagi keseluruhan modal saham terbitan dan waran tertunggak Samaiden telah dipindahkan dari Pasaran ACE ke Pasaran Utama Bursa Securities berkuat kuasa dari 9 pagi pada 31 Mac 2023, menandakan selesainya pemindahan itu.

Harga saham Samaiden dibuka pada 0.965 sen pada 31 Mac 2023.


Pengarah Urusan Kumpulan Samaiden, Ir. Chow Pui Hee berkata, “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (“SC”) dan Bursa Securities atas kelulusan pemindahan penyenaraian, dan memudahkan pemindahan saham dan waran tertunggak kami daripada Pasaran ACE ke Pasaran Utama. Bagi kami, ini adalah peristiwa bersejarah berikutan penyenaraian kami di Pasaran ACE Bursa Securities pada 15 Oktober 2020.”


“Pemindahan penyenaraian Samaiden ke Pasaran Utama adalah bukti kerja yang dilakukan oleh semua orang dalam syarikat dan hasil pertumbuhan yang telah kami saksikan. Kami berhasrat untuk memanfaatkan status penyenaraian Pasaran Utama kami untuk mengembangkan kehadiran pasaran kami disokong oleh rekod prestasi projek EPCC yang telah kami siapkan sambil mencari peluang berdasarkan kepakaran tenaga boleh diperbaharui kami dalam sistem fotovoltaik dan loji kuasa untuk menawarkan perkhidmatan yang diperlukan oleh perniagaan dan organisasi untuk menerima pakai operasi yang lebih mampan.”

“Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pelabur, pelanggan dan rakan kongsi perniagaan yang telah menyokong kami sejak Samaiden ditubuhkan pada 2013 dan sejak penyenaraian kami di Pasaran ACE pada Oktober 2020. Sungguh mengkagumkan dapat berkongsi kejayaan ini bersama mereka dalam majlis fizikal di Galeri Penyenaraian Bursa Malaysia ini berbanding ketika kami disenaraikan di Pasaran ACE, yang dilakukan secara maya,"


Berhubung dengan pemindahan penyenaraian, Samaiden telah memenuhi keperluan keuntungan di bawah Garis Panduan Ekuiti SC di mana ia telah mencapai keuntungan disatukan teraudit selepas cukai yang boleh diagihkan kepada pemilik syarikat (“PAT”) sebanyak RM32.59 juta sepanjang empat kewangan terakhir. tahun dan PAT sebanyak RM11.93 juta untuk tahun kewangan terkini.


TENTANG SAMAIDEN GROUP BERHAD

Samaiden Group Berhad (“Samaiden”), melalui anak syarikatnya ialah pakar tenaga boleh diperbaharui (“RE”) yang diperbadankan pada 2013, yang terlibat terutamanya dalam kejuruteraan, pemerolehan, pembinaan dan pentauliahan (EPCC) sistem fotovoltaik solar (PV) dan loji kuasa . Aktiviti lain Kumpulan Samaiden termasuk penyediaan perkhidmatan perundingan TBB dan alam sekitar, serta perkhidmatan operasi dan penyelenggaraan (O&M). Untuk maklumat lanjut, layari samaiden.com.my.