Terkini | New

ANEKA JARINGAN REKOD HASIL RM42.98 JUTA UNTUK 2Q

ANEKA JARINGAN REKOD HASIL RM42.98 JUTA UNTUK 2Q

Kumpulan mencatatkan peningkatan 14.55% dalam hasil separuh pertama FYE2023, dengan kerugian kasar mengecil dengan ketara

Aneka Jaringan Holdings Berhad ("Aneka Jaringan" atau "Kumpulan"; Bursa: ANEKA, 0226), pakar pembinaan bawah tanah dan asas, hari ini mengumumkan bahawa Kumpulan melaporkan peningkatan hasil kepada RM42.98 juta bagi suku kedua berakhir 28 Februari 2023 (“S2 FYE2023”) berbanding RM42.01 juta pada suku yang sama tahun kewangan sebelumnya (“S2 FYE2022”).

Bagi suku dalam tinjauan, Aneka Jaringan merekodkan keuntungan kasar RM0.40 juta berbanding kerugian kasar RM3.98 juta pada S2 FYE2022 manakala kerugian selepas cukai (“LAT”) Kumpulan mengecil kepada RM4.36 juta berbanding RM6.20 juta pada S2 FYE2022.

Bagi enam bulan berakhir 28 Februari 2023 (“1H FYE2023”), Kumpulan mencatatkan peningkatan 14.55% dalam hasil kepada RM95.82 juta berbanding RM83.65 juta dalam tempoh yang sama tahun kewangan sebelumnya (“1H FYE2022”). Kerugian kasar Aneka Jaringan untuk 1H FYE2023 mengecil dengan ketara kepada RM0.56 juta berbanding RM6.86 juta pada 1H TK2022 manakala LAT mengecil kepada RM8.98 juta berbanding RM11.61 juta.

 

Pang Tse Fui, Pengarah Urusan Aneka Jaringan (Pautan)

Pengarah Urusan Aneka Jaringan, Pang Tse Fui berkata, “Kami akan terus menambah buku pesanan dan berjaya memperoleh tiga projek baharu bernilai RM46.46 juta pada April, manakala bagi tahun kewangan semasa setakat ini, kami memperoleh sejumlah RM111.55 juta dalam projek baharu. Kami akan terus mencari peluang dalam kedua-dua projek sektor kerajaan dan swasta di Malaysia dan Indonesia yang memenuhi piawaian kami.”

“Bagi operasi Malaysia, Kumpulan akan mengekalkan kapasiti semasa selepas berjaya meningkatkan tenaga buruh melalui kuota untuk pengambilan 150 pekerja asing yang diberikan pada September 2022. Kami menjangkakan pengumuman kontrak bagi projek MRT Laluan 3 bernilai RM45 bilion sekitar pertengahan tahun tahun ini manakala untuk operasi Indonesia, kami akan terus melabur dan mengembangkan kehadiran pasaran kami di sana dengan meningkatkan kapasiti kami daripada pemerolehan jentera.”

Sehingga 28 Februari 2023, jumlah buku pesanan Aneka Jaringan berjumlah RM103 juta, di mana operasi Malaysia menyumbang RM86 juta, dengan operasi Indonesia menyumbang RM17 juta. Buku tender di Malaysia bernilai RM1.12 bilion manakala buku tender di Indonesia bernilai RM68 juta pada 31 Mac 2023.


MENGENAI ANEKA JARINGAN HOLDINGS BERHAD

Aneka Jaringan Holdings Berhad (“Aneka Jaringan” atau “Kumpulan”) ialah pakar terkemuka dalam pembinaan bawah tanah dan asas yang diasaskan pada tahun 2001. Kami adalah kontraktor Gred G7 bertauliah untuk kerja-kerja pembinaan cerucuk dan am dengan projek-projek terkenal seperti MRT2, Merdeka 118, Pusat Bandar Bukit Bintang, Lebuhraya Pantai Barat dan LRT3. Melalui anak syarikat, PT Aneka Jaringan Indonesia, Kumpulan terlibat dalam projek sektor awam dan swasta, terutamanya projek diterajui sektor swasta Sky House Alam Sutera.