Terkini | New

PROPEL GLOBAL CATAT KENAIKAN 246.2% KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI 9M FY2023

PROPEL GLOBAL CATAT KENAIKAN 246.2% KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI 9M FY2023

Kumpulan catat prestasi kewangan positif suku ketiga berturut-turut

KUALA LUMPUR, 2 Mei 2023 – PROPEL GLOBAL BERHAD ("Propel Global" atau "Kumpulan"), penyedia perkhidmatan minyak dan gas ("O&G") serta bahan kimia khusus hiliran kepada industri O&G, hari ini mengumumkan bahawa Kumpulan melaporkan peningkatan hasil sebanyak 12.3% kepada RM24.7 juta bagi suku ketiga berakhir 31 Mac 2023 ("3Q FY2023") berbanding RM22.0 juta pada 3Q FY2022 dengan pengembangan jangkauan perkhidmatannya.

Walaupun keuntungan sebelum cukai ("PBT") bagi kedua-dua segmen O&G dan Perkhidmatan Teknikal telah meningkat daripada 3QFY2022, kos pentadbiran korporat yang lebih tinggi memberi impak terhadap keuntungan Kumpulan. Kumpulan mencatatkan penurunan PBT sebanyak 28.1% kepada RM0.9 juta bagi 3Q FY2023 berbanding PBT sebanyak RM1.2 juta pada 3Q FY2022.

Dari segi segmen, operasi O&G Kumpulan melaporkan hasil sebanyak RM12.1 juta dan PBT sebanyak RM2.7 juta untuk 3Q FY2023 manakala Perkhidmatan Teknikal menyumbang hasil sebanyak RM12.6 juta dan PBT sebanyak RM1.1 juta. Segmen lain Kumpulan mencatatkan kerugian sebelum cukai sebanyak RM2.9 juta bagi suku yang ditinjau disebabkan perbelanjaan pentadbiran korporat, seperti caj profesional dan kos kakitangan daripada operasi berterusan.

Bagi tempoh sembilan bulan berakhir 31 Mac 2023 ("9M FY2023"), Propel Global mencatatkan peningkatan sebanyak 14.3% dalam perolehan kepada RM67.4 juta berbanding RM59.0 juta pada 9M FY2022. PBT Kumpulan bagi 9M FY2023 meningkat sebanyak 2.5 kali ganda kepada RM6.8 juta berbanding RM2.0 juta pada 9M FY2022.

 

Angeline Lee, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan (Pautan)

Cik Angeline Lee, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Propel Global berkata, "Kumpulan sekali lagi melaporkan satu lagi suku keuntungan ketika kami terus memberi tumpuan kepada mengukuhkan prestasi kewangan kami dengan memanfaatkan kepakaran dan kekuatan kami. Ini merupakan suku ketiga berturut-turut kumpulan telah mencatatkan prestasi kewangan yang positif sejak disenaraikannya dengan dua segmen perniagaan utama O&G dan perkhidmatan teknikal menyumbang secara positif."

"Kami ingin memberi jaminan kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan lain bahawa pihak pengurusan sedang berusaha ke arah menaikkan status PN17 Kumpulan. Prestasi kewangan positif Kumpulan sehingga kini dijangka akan disokong oleh harga minyak mentah yang stabil dan permintaan yang memberi manfaat kepada perniagaan seperti kami yang terlibat dalam perkhidmatan O&G."

"Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kakitangan yang telah menunjukkan semangat berpasukan yang baik, manakala pelanggan dan pembekal kami menunjukkan kepercayaan dan sokongan yang tinggi terhadap Kumpulan. "Adalah diramalkan bahawa Kumpulan akan bergerak ke peringkat seterusnya sebaik sahaja status PN17 dinaikkan."

 


MENGENAI PROPEL GLOBAL BERHAD

Propel Global Berhad (“Propel Global” atau “Kumpulan”) ialah syarikat tujuan khas bagi penyenaraian awam yang akan mengambil alih penyenaraian Daya Materials Berhad (“Daya Materials”) pada 28 April 2022. Sebagai sebahagian daripada penyenaraian Kumpulan, Propel Global akan memperoleh perniagaan Minyak dan Gas (“O&G”) dan membina aset perkhidmatan teknikal Daya Materials. Aset O&G ini termasuk perkhidmatan dalam pemulihan paip untuk operasi penggerudian, pembalakan dan pemprosesan data lubang bawah tanah serta pengadunan dan bekalan kimia untuk kedua-dua operasi hiliran dan huluan. Perniagaan perkhidmatan teknikal bangunan menyediakan reka bentuk, kejuruteraan, pembinaan, pengurusan projek dan penyelenggaraan & pengurusan bangunan dan kemudahan komersial dan perindustrian pada platform sumber tunggal kepada pelbagai pelanggan industri.