Terkini | New

SYNERGY HOUSE BERHAD DIDAGANGKAN DI PASARAN ACE

SYNERGY HOUSE BERHAD DIDAGANGKAN DI PASARAN ACE
Kumpulan akan memberi tumpuan untuk mengembangkan jualan perabot rumah B2C berikutan permintaan pengguna yang semakin meningkat

Synergy House Berhad ("Synergy House" atau "Kumpulan"), penjual e-dagang rentas sempadan dan pengeksport perabot yang mengkhusus dalam perabot rumah pasang siap ("RTA") mampu milik, hari ini telah memulakan perjalanan di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities"), dibuka pada RM0.38 sesaham. Synergy disenaraikan di bawah nama saham "SYNERGY" dan kod saham "0279".


Synergy House menggunakan sumber luar semua kerja pembuatannya kepada pengeluar pihak ketiga dan menjual produk perabot rumahnya melalui saluran jualan perniagaan-ke-perniagaan ("B2B") dan perniagaan-ke-pengguna ("B2C"). Melalui bahagian terbitan awam IPO, Synergy mengumpul sejumlah RM34.4 juta, di mana RM10.0 juta diperuntukkan untuk mengembangkan jualan B2C Kumpulan dengan membeli inventori bagi pencapaian e-dagang Kumpulan. pusat pengumpulan e-dagang di luar negara serta pusat pemenuhan e-dagang yang dicadangkan di Muar, Johor. Di samping itu, RM1.5 juta daripada hasil IPO akan digunakan untuk membiayai pembelian sistem rak dan forklift untuk cadangan pusat pemenuhan e-dagang di Muar, Johor. Selain itu, RM1.0 juta daripada hasil itu akan digunakan untuk melaksanakan strategi pengiklanan dan promosi di platform e-dagang pihak ketiga untuk meningkatkan lagi jualan B2C Kumpulan. Sementara itu, RM10.0 juta daripada hasil itu telah diperuntukkan untuk pembayaran balik pinjaman dan RM7.7 juta lagi diperuntukkan untuk tujuan modal kerja. Baki RM4.2 juta telah diperuntukkan untuk perbelanjaan penyenaraian.

 

Pengerusi Synergy House, Encik Mok Juan Chek berkata, "Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Bursa Securities atas kelulusan penyenaraian kami, dan kepada Penasihat Utama, Kenanga Investment Bank Berhad ("KIBB"), atas bimbingan dan komitmen mereka sepanjang keseluruhan proses sehingga hari ini. "Walaupun penyenaraian Synergy House membolehkan Kumpulan mempunyai dana untuk beberapa pelan pengembangan segera semasa, penyenaraian itu juga akan membolehkan Kumpulan memanfaatkan pasaran modal ekuiti untuk pengumpulan dana masa depan di samping menyediakan fleksibiliti kewangan untuk mengejar peluang pertumbuhan apabila ia timbul kerana Kumpulan menjangkakan permintaan perabot rumah akan terus berkembang. "


Executive Director of Synergy House, Mr. Tan Eu Tah (Link)

Pengarah Eksekutif Synergy House, Encik Tan Eu Tah berkata, "Penyenaraian Synergy House di Pasaran ACE Bursa Securities adalah bukti pencapaian Kumpulan selama bertahun-tahun yang memberi tumpuan kepada kekuatan utamanya ialah reka bentuk, pembangunan dan jualan perabot rumah RTA. Dengan menjadi syarikat tersenarai, kami juga akan mendapat manfaat daripada profil korporat yang dipertingkatkan di mata pelanggan dan pembekal sedia ada dan berpotensi kami. Selain itu, kami akan dapat meningkatkan pemerolehan dan pengekalan bakat kami serta meningkatkan keyakinan pihak berkepentingan kami."

Executive Director of Synergy House, Mr. Teh Yee Luen (Link)

Pengarah Eksekutif Synergy House, Encik Teh Yee Luen berkata, "Kami berhasrat untuk memperluaskan jangkauan pasaran jualan B2C kami kerana kami melihat perabot rumah terus berkembang. Jualan B2C kami telah berkembang dengan pesat sejak beberapa tahun kebelakangan ini di belakang e-dagang, pada mulanya di Malaysia dan kini di Amerika Syarikat. Kami juga baru-baru ini telah mengembangkan jualan B2C kami di UK dan Kanada. Jualan langsung kepada pengguna akhir telah menjadi pengalaman yang mengubah kami kerana maklumat pertama yang diperoleh daripada mereka bersama-sama dengan pandangan mengenai pilihan pengguna sangat berharga untuk pembangunan produk dan seterusnya telah menyokong keupayaan reka bentuk kami.

 

Menurut laporan penyelidikan pasaran bebas yang disediakan oleh Smith Zander International Sdn Bhd bertarikh 12 April 2023 seperti yang didedahkan dalam prospektus IPO Synergy bertarikh 12 Mei 2023, jualan e-dagang perabot global meningkat daripada USD59.43 bilion (RM246.20 bilion) pada 2019 kepada USD82.41 bilion (RM341.62 bilion) pada 2021, pada kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 17.76%.Melangkah ke hadapan, pasaran e-dagang perabot dijangka terus berkembang dengan penggunaan berterusan membeli-belah dalam talian di kalangan pengguna. Selain itu, permintaan global terhadap perabot dijangka kekal kukuh dalam jangka panjang kerana perabot merupakan barangan keperluan untuk menyokong aktiviti harian.

Permintaan global untuk perabot akan terus disokong oleh pemulihan dan pertumbuhan dalam keadaan ekonomi global, pertumbuhan penduduk global dan pembandaran, populariti e-dagang perabot yang semakin meningkat dan peningkatan pilihan pengguna untuk perabot RTA.

KIBB merupakan Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan bagi pelaksanaan IPO.


MENGENAI SYNERGY HOUSE BERHAD

Synergy House ialah sebuah syarikat pegangan pelaburan. Kumpulan ini ialah penjual e-dagang rentas sempadan dan pengeksport perabot yang pakar dalam perabot rumah sedia dipasang (“RTA”) yang direka dengan cantik dan mampu milik. Melalui anak syarikatnya, Synergy House terlibat terutamanya dalam reka bentuk, pembangunan dan penjualan perabot rumah RTA. Perabot rumah RTA ialah satu bentuk perabot di mana bahagian perabot berada dalam bentuk pembungkusan rata untuk kemudahan penyimpanan dan pengangkutan dan ia memerlukan pengguna akhir untuk memasang sendiri selepas pembelian. Memandangkan Synergy House memberi tumpuan kepada reka bentuk, pembangunan dan penjualan perabot rumah RTA, ia menyumber luar semua kerja pembuatan kepada pengeluar pihak ketiga. Ia menjual produknya melalui model jualan B2B dan B2C. Untuk model B2B, ia menjual produknya kepada peruncit dalam talian, peruncit rangkaian kedai dan pemborong. Untuk model jualan B2C, ia menjual terus kepada pengguna akhir melalui platform e-dagang pihak ketiga (cth. Amazon, Lazada dan Shopee) dan kedai dalam taliannya. Produknya dijual dalam negara dan dieksport ke luar negara. Pasaran utamanya ialah United Kingdom, Emiriah Arab Bersatu dan Amerika Syarikat.