Terkini | New

Minetech Catat Pertumbuhan Hasil 46% untuk S4

Minetech Catat Pertumbuhan Hasil 46% untuk S4

LBT untuk TK2023 dikurangkan separuh kerana perniagaan kejuruteraan awam dan produk bitumen terus menunjukkan peningkatan pendapatan

 

Minetech Resources Berhad ("Minetech" atau "Syarikat"), pakar kejuruteraan awam dan pengeluar produk bitumen, hari ini mengumumkan bahawa Syarikat melaporkan peningkatan hasil sebanyak 46.1% kepada RM36.9 juta untuk yang keempat suku berakhir 31 Mac 2023 (“S4 TK2023”) berbanding hasil sebanyak RM25.2 juta pada S4 TK2022.

Syarikat mencatatkan kerugian sebelum cukai (“LBT”) sebanyak RM7.2 juta untuk S4 TK2023 berbanding LBT sebanyak RM12.1 juta pada S4 TK2022. Bagi TK2023, Syarikat mencatatkan pertumbuhan hasil sebanyak 45.4% kepada RM124.2 juta berbanding RM85.4 juta pada TK2022 manakala LBT bagi tempoh dalam tinjauan telah dikurangkan separuh kepada RM10.2 juta daripada RM24.3 juta.

Bagi suku dalam tinjauan, bahagian kejuruteraan awam merekodkan hasil sebanyak RM23.4 juta dengan keuntungan operasi sebanyak RM2.3 juta berbanding hasil sebanyak RM14.7 juta dan keuntungan operasi sebanyak RM0.9 juta pada S4 TK2022. Hasil bahagian produk bitumen meningkat kepada RM8.6 juta dengan kerugian operasi RM0.2 juta berbanding hasil RM5.1 juta dan untung operasi RM0.5 juta manakala pendapatan bahagian perkhidmatan berkurangan kepada RM0.4 juta dengan kerugian operasi RM0.6 juta berbanding hasil RM1.7 juta dan kerugian operasi RM4.8 juta pada S4 TK2022.

Bagi TK2023, EBITDA syarikat dilaraskan kepada positif pada RM0.75 juta berbanding EBITDA negatif dilaraskan sebanyak RM11.2 juta pada TK2022.

Matt Chin, Pengarah Eksekutif Minetech (Pautan)

Matt Chin, Pengarah Eksekutif Minetech berkata, “Perniagaan kejuruteraan awam dan produk bitumen terus menjadi penyumbang penting kepada hasil. Bagi perniagaan kejuruteraan awam, sumbangan yang lebih tinggi kepada hasil sebanyak RM14.9 juta daripada lombong emas Selinsing berbanding RM8.9 juta setahun lalu adalah disebabkan oleh peningkatan jumlah kerja. Peningkatan dalam jualan enamel salutan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi untuk perniagaan produk bitumen manakala kerugian operasi adalah disebabkan oleh kos pembaikan dan penyelenggaraan sekali sahaja.”

“Perniagaan perkhidmatan telah menyaksikan peningkatan dengan kerugian operasi yang banyak dikurangkan walaupun penurunan hasil. Hasil yang lebih rendah ini disebabkan terutamanya oleh bekalan tenaga kerja yang lebih rendah, perkhidmatan penyelenggaraan tangki simpanan dan bilangan urus niaga pengiriman wang yang lebih rendah.”

“Syarikat kekal fokus untuk mengembangkan perniagaan baharu yang telah kami pelbagaikan dalam tempoh tiga tahun yang lalu, yang termasuk teknologi kewangan dan tenaga boleh diperbaharui (“RE”) yang boleh membantu mengekalkan pendapatan dan pertumbuhan dalam jangka panjang. Bagi usaha niaga RE, kami memenangi kontrak bernilai RM36.7 juta pada Januari tahun ini daripada Tesdec Hydropower Sdn Bhd untuk pembangunan loji kuasa hidro mini 3MW di Besut, Terengganu. Kami optimistik dengan berhati-hati terhadap unjuran Syarikat memandangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada jangkaan sebanyak 5.6% pada S1 yang disokong oleh pertumbuhan menyeluruh merentas semua sektor ekonomi.”


MENGENAI MINETECH RESOURCES BERHAD

Minetech Resources Berhad (“Minetech” atau “Syarikat”) terutamanya pakar kejuruteraan awam dan pengeluar produk bitumen yang telah mempelbagaikan tenaga boleh diperbaharui, perkhidmatan minyak dan gas, teknologi kewangan serta pengedaran makanan dan minuman. Syarikat adalah pelabur fotovoltaik solar berdaftar dengan Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia dan memiliki loji tenaga solar terapung 9.99MW AC. Untuk maklumat lanjut, lawat minetech.com.my.